Chr. Hansen har Danmarks bedste intranet 2010

Gennemtænkt, gennemført og indbydende – Vinderen af IntranetPrisen 2010 har et intranet, der holder vand og kan nu tilslutte sig listen over Danmarks bedste intranet. Finalisterne blev målt og vejet, men det blev Chr. Hansen, der løb af med sejren med Carlsberg lige i hælene.

IntraTeam uddelte for sjette gang Intranetprisen på IntraTeam Event den 3. marts 2010. Efter en indledende runde i december udvalgte vi to finalister, hvis intranet blev genstand for IntraTeams benchmarkingundersøgelse og den irske intranetekspert Gerry McGovern’s brugertilfredshedsundersøgelse.

IntraTeams Benchmarkingundersøgelse

Ved interviews besvarede de to finalister 300 spørgsmål grupperet i forskellige kategorier inden for bla. brugervenlighed, ledelsesopbakning, samarbejde og videndeling. Finalisternes svar blev pointgivet, og i det samlede resultat kom Chr. Hansen bedst ud få procentpoint foran Carlsberg.

 

Gerry McGovern’s brugertilfredshedsundersøgelse

Et intranets succes afhænger af brugernes accept og tilfredshed. Ikke desto mindre er vores erfaring, at relativt få intranetansvarlige prioriterer og bruger ressourcer på at afdække brugernes behov og teste brugertilfredsheden. Gerry McGovern har udviklet et elektronisk spørgeskema, der kort og koncist giver et godt overblik over, hvordan brugerne opfatter intranettets tilstand. Vi valgte i år at anvende hans model til at få brugernes vurdering.

Cirka 250 medarbejdere pr. virksomhed prioriterede 26 udsagn om deres oplevelse af virksomhedens intranet. Medarbejdernes vurdering af de to intranet blev totalt set meget ens med hhv. 77 og 76 %. Det er de bedste to intranet, som Gerry McGovern har testet med hans CCI metode.

De to intranet

Som et lille kuriosum i årets konkurrence starter begge finalisternes firmanavne med ”C”, de to intranetansvarliges fornavne starter med ”C”, begge intranet starter med ”C” og hedder det samme.

Carlsbergs CNET

Det er imponerende, hvad Carlsberg har formået at vride ud af CMS2002. Et flot intranet på en ældre platform og et levedygtigt bevis på, at systemet ikke behøver være undskyldningen for et dårligt intranet. SharePoint 2007 venter lige om hjørnet, og team sites og Nintex workflows er allerede meget anvendt i organisationen. Der er mange interessante ting i støbeskeen, og de mere ”oldfashioned” elementer ved intranettet forsvinder med overgangen til SharePoint 2007. Ud af 43.000 medarbejdere på 43 lokationer bruger cirka halvdelen intranettet.

Tre ting at fremhæve ved Carlsbergs intranet:

  • Ledelsesopbakning
  • Intranet Governance
  • 2000 elektroniske arbejdsgange (workflows)

Chr. Hansens C-Net

Intranettet blev relanceret i februar 2009 på en MOSS 2007 platform (Microsoft Office SharePoint Server), og der kom en opdateret version i december 2009. Intranettet nyder fuld ledelsesopbakning og er omdrejningspunktet for kommunikation, samarbejde og effektivisering af arbejdsgange. Det afspejler sig i et balanceret, seriøst og ambitiøst intranet. Navigationen er konsistent, kritisk indhold ligger forrest i strukturen, og der er lavet en velfungerende integration til virksomhedens produktdatabase. Den forretningskritiske værdi af intranettet har høj prioritet. Alle 2.200 medarbejdere fordelt på over 30 lande har adgang til intranettet.

Tre ting at fremhæve ved Chr. Hansens intranet

  • Ledelsesopbakning
  • Søgning
  • Navigation

IntraTeam ønsker de to finalister tillykke med det flotte resultat.