Danske Bank-koncernen vinder IntranetPrisen 2011

Vi har for syvende gang på IntraTeam Event 2011 haft den store fornøjelse at kunne kåre en velfortjent vinder af titlen ”Danmarks bedste intranet”.

IntranetPrisen 2011 gik i år til Danske Bank-koncernen, hvis stædige og stadige fokus på at udvikle intranettet har båret frugt.

Det har resulteret i et intranet, der udmærker sig ved at komme hele vejen rundt og bevare et højt niveau lige fra nyhedsformidling over samarbejde til systemintegration.

Danske Bank-koncernen:

”Vi vil sikre, at intranettet understøtter koncernens vision om en fælles teknisk og forretningsmæssig platform – med plads til lokal identitet. Alle bruger samme teknologier og koncepter, men til de formål der er vigtige i deres forretning. Dialogmuligheder på intranettet har høj prioritet. Desuden skal god navigation og procesorienterede universer sikre overskuelig adgang til alle relevante systemer, arbejdsredskaber, nyheder, informationer med videre”.

Ledelsesfokus

Vi kan kun gentage betydningen af ledelsesopbakning og –involvering, hvilket i høj grad kendetegner Danske Bank-koncernens intranet. Der bliver afsat mange ressourcer til intranettet, og resultatet er herefter. Men ledelsen nøjes ikke med at følge og applaudere projektet på sidelinien, idet den spiller en aktiv rolle både som bruger og formidler.

Effektivitet og samarbejde

Danske Bank-koncernen skal også fremhæves som et skoleeksempel på rendyrket procesbasering. Intranettet tager ikke udgangspunkt i den organisatoriske struktur; den er bygget op omkring organisationens processer, og det spiller bare så fint sammen.
Intranettet fremstår konsistent og konsekvent, og det er et intranet, der fungerer som et nyttigt arbejdsværktøj med rigtig mange elektroniske workflows, samarbejdsrum og kundesystemer. Ambitionen er, at alle relevante opgaver som udgangspunkt skal kunne løses fra intranettet. Der er stadig noget at arbejde på, men overliggeren ligger i forvejen højt.

Kommunikation

Hele kommunikationsdelen er der også taget kyndig hånd om. Danske Bank-koncernen har for nyligt lanceret ”Headlines”, som er et univers med skrevne nyheder, videoindslag, debatfora, blogs og dialog med topledelsen i form af ”Straight Talk”. Video bliver også i stor stil anvendt som instruktion og elæring. Et af målene for nyhedsformidlingen er, at minimum 30 procent af artiklerne understøtter koncernens gældende forretningsstrategi. Intranettet bliver vurderet af medarbejderne som den tredje vigtigste kommunikationskanal.
En anden vigtig del af succesen hedder brugerinvolvering. Alle større tiltag på intranettet bliver brugertestet, og der bliver med fast interval gennemført brugertilfredshedsundersøgelser.

Søgning

Brændt bruger skyr søgning, og søgning er akilleshæl på mange intranet. For Danske Bank-koncernen er søgning også en kontinuerlig indsats, og deres søgning ligger i têten blandt danske intranet. Et af måleelementerne i forbindelse med IntranetPrisen er Gerry McGovern’s CCI brugerundersøgelse. Her var der ikke meget kritik fra brugerne, hvilket er usædvanligt og en klar indikation af, at søgning på Danske Bank-koncernens intranet fungerer ret godt for nu at sige det med jysk beskedenhed.

IntraTeam ønsker Danske Bank-koncernen et stort til lykke med IntranetPrisen 2011.