Tæt kapløb om IntranetPrisen 2012

Det var to jævnbyrdige kandidater, der på IntraTeam Event dystede om at vinde IntranetPrisen 2012. Et intranet har mange facetter, og det er svært at kåre en endelig vinder, når marginalerne er så små, som det var tilfældet i år for Hjørring Kommune og TV 2. Den afgørende dom blev publikums, der med 57 stemmer mod 41 kårede Hjørring Kommune som vinder af IntranetPrisen 2012.

Brugerundersøgelse

Begge finalister relancerede deres intranet sidste år; Hjørring Kommune med IntraNote Portal Server som systemplatform og TV 2 med SharePoint 2010. Der var lav brugertilfredshed med de gamle intranet, og opgaven bestod i at løfte kvaliteten, relevansen og aktualiteten af indholdet og forbedre navigationen. Det lykkedes for begge intranet, og vores brugerundersøgelse cementerer, at brugerne hos både Hjørring Kommune og TV 2 er godt tilfredse med de relancerede intranet.

Brugerne hos TV 2 var en tand mere tilfredse med deres intranet end brugerne hos Hjørring Kommune. Den største forskel mellem de to finalister ses i ”find kontaktinformation”, hvor TV 2 scorer højere end Hjørring Kommune.

Benchmark

TV 2 scorer højest inden for områderne ledelse/organisation og indhold/nyheder. På de øvrige fire parametre ligger Hjørring Kommune et mulehår foran TV 2, men for begge organisationer er der et pænt forbedringspotentiale i forhold til de senere års vindere af IntranetPrisen inden for samarbejde, produktivitet og integration.

Begge intranet har et velfungerende nyhedsflow, og især intranettet hos TV 2 har ledelsens fulde opbakning. I begge organisationer er der dog – sammenlignet med de større, internationale virksomheder der tidligere har vundet IntranetPrisen – relativt begrænsede intranetressourcer til rådighed. Fokus har derfor i første omgang været koncentreret om at gennemføre en succesfuld relancering og optimere kommunikationen og øge brugertilfredsheden.

Ressourcebegrænsningerne taget i betragtning er det godt gået, at begge intranet er kommet så fint igennem relanceringen og er lykkedes med at ændre brugernes negative indstilling til intranettet. Der er lagt en solid base for det videre arbejde, og kunsten er nu at få ambitionerne og prioriteringerne til at stemme overens med ressourcerne.

De 5 bedste ting ved hvert intranet.

TV 2

  • Bedre dialog og integration af sociale medier
  • Mere synlige afdelinger
  • Forbedret nyhedsflow
  • Ledelsen spiller en mere synlig rolle på intranettet
  • Moderne og smart design

Hjørring Kommune

  • Intranet til alle medarbejdere  – overalt, hele tiden (8151 i 706 enheder på  152 lokationer)
  • Målrettede nyheder
  • En god medarbejderdatabase
  • Debat, dialog og videndeling
  • Personalisering via abonnement (nyheder, dokumenter, debat, etc.)

IntraTeam ønsker Hjørring Kommune et stort til lykke med IntranetPrisen 2012.