Hvilke opgaver kan intranettet og den digitale arbejdsplads løse?

Mange inklusive den øverste ledelse ser kun intranettet som en kommunikationsplatform – et digitalt personaleblad. Men i den digitale arbejdsplads, som afløser intranettet, kan du gøre meget mere.

Et intranet og den digitale arbejdsplads kan i dag løse flg. opgaver:

  • Kommunikation
  • Dokumenthåndtering
  • Samarbejde
  • Procesoptimering
  • Uddannelse
  • Søgning på tværs af systemer

Kommunikation

Intranettet og den kommende digitale arbejdsplads er der, hvor vi kan finde nyhederne og finde ud af, hvad der sker i virksomheden.

Dokumenthåndtering

Håndbøger og referater er indhold, der findes på mange intranet, og flere af dem bliver integrerede med virksomhedens elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

Samarbejde

Værktøjer til samarbejde findes i stigende grad på intranettene. Desværre ser vi meget få steder, at dette bliver taget seriøst. Ofte bliver værktøjerne implementeret af IT, og der er  en forventning om, at medarbejderne begynder at bruge dem og arbejde mere effektivt.

Procesoptimering

Mange af de større virksomheder anvender i dag  værktøjer til effektivisering af arbejdsprocesser. Enkelte har intensivt fokus på området og har dokumenteret store besparelser.

Uddannelse

Uddannelse af medarbejdere kan være små videosekvenser eller beskrivelser med eller uden test af om, det er forstået. Uddannelsen kan tages, når der er brug for det. Lige når maskinen skal smøres, kan medarbejderen se en kort video om, hvordan man gør. Informationer kan placeres der, hvor der er brug for dem – også via QR koder på maskinen, så medarbejderen kan se videoen på hans mobil.

Søgning på tværs af systemer

På de fleste intranet  intranet kan medarbejderne søge på indholdet og på medarbejdere, og netop medarbejdersøgningen er en killer applikation på mange intranet.

Det optimale er at kunne søge i alle virksomhedens systemer, men det er pt. kun  tilfældet i nogle få organisationer, at  medarbejderne kan søge på andet end blot telefonbogen og indholdet på intranettet.

Den digitale arbejdsplads

Sam Marshall, ClearBox Consulting har listet de mere konkrete værktøjer på den digitale arbejdsplads i denne tegning:

Skal vi hjælpe dig med en holdbar menustruktur på dit intranet?

Flere artikler om relancering af intranet eller den digitale arbejdsplads

Jeg hører meget gerne dine kommentarer til denne artikel enten som en kommentar for neden eller en mail direkte til mig på Kurt@IntraTeam.dk

Bliv en del af vores online community