Hvorfor er det så svært at lave en navigation til et intranet?

Der er så mange interessenter omkring  et intranet og endnu flere på en digital arbejdsplads, at det kan være en kamp at få en navigation, som alle medarbejderne kan finde ud af.

Mange interessenter

De mange interessenter ved, at hvis de kan få deres projekt/afdeling/produkt ind i navigationen, så er de mere synlige i organisationen. Derfor kan det udvikle sig til en kamp om, hvad der skal være i navigationen.

Forståelsen af navigationen

Nogle forstår navigationen, og andre gør det ikke. I et eksempel fra et forsikringsselskab undersøgte de, om medarbejderne kunne finde, hvad de ledte efter. Når medarbejderne ledte efter noget i egen afdeling, så ville de helst, at informationen var organiseret efter organisationen og ansvarsområder, da de vidste, hvem der var ansvarlig for de enkelte ting. Når de skulle finde information i andre afdelinger, ville de hellere have det organiseret efter emne.

Organisatorisk eller emneorienteret

Et intranet bør være struktureret efter emner, processer eller opgaver og ikke efter den organisatoriske opbygning. En organisatorisk tilgang er oftest ikke brugervenlig: I store og komplekse organisationer kan det være svært at gennemskue, hvilken afdeling der har ansvaret for hvilket indhold, og ved organisationsændringer skal strukturen og labels ændres. En procestilgang er effektiv, idet den øger helhedsforståelsen – og dermed mindskning af siloer – den er brugerorienteret, og den bevirker, at indhold og links bliver optimeret uden hensyn til afsender. Den er således uafhængig af organisationen og bliver ikke påvirket af hyppige organisationsændringer.

Tilfredsstille alle

Det er meget svært at tilfredsstille alle, og selvom brugerne kan scrolle både op og ned og fra højre til venstre, så er det i alles interesse ikke at tage alt med og at have en overskuelig navigation.

Hver gang, du tilføjer et punkt på din menu, tager du fokus væk fra de andre. Bliver der for mange menupunkter, opgiver dine kolleger at finde noget.

Et eksempel fra detailhandelen

Vi har hjulpet en detailhandelskæde med deres navigation. Oprindeligt havde de denne topnavigation:

Startside / Viden / Information / Medarbejder / Rapporter / Konkurrencer

Hvor vil du finde følgende:

  • Varer?
  • Nyheder?
  • Referater ?
  • Projekter?

Og hvad laver konkurrencer i topnavigationen?

En produktionsvirksomhed

Vi så et andet eksempel i en produktionsvirksomhed. De havde denne primære topnavigation:

Corporate / Departments / Subsidiaries / Service / Prod.Plants / Products /  Projects / Management / News / Intranet / SAP / A-Z


Sekundær menu:

I den sekundære menu arbejdede virksomheden med “Segment zones”. Det var deres syv kundesegmenter, som jeg ikke vil nævne her, men det gav yderligere syv menupunkter at forholde sig til.

Det gav 19 menupunkter, og det er normalt i overkanten. Det blev ændret til –>


Primær menu:

News / Campaigns / Sales tools / Support / Contacts / Servicing / Development / Management / SAP Help

Den sekundære menu var uændret.
Sidst, men ikke mindst havde de links til Departments, A-Z og Quick-links.
19 menupunkter blev til 20 efter deres egen ændring.
Det er ret tydeligt, at det er en salgs-/marketingsafdeling, der har overtaget ansvaret for intranettet. De har i hvert fald fået deres kampagner og salgsværktøjer i den primære menu.

Er det hensigtsmæssigt?

Mere om relancering af intranet eller den digitale arbejdsplads

Skal vi hjælpe dig med en holdbar menustruktur på dit intranet?

Flere artikler om relancering af intranet eller den digitale arbejdsplads

Jeg hører meget gerne dine kommentarer til denne artikel enten som en kommentar for neden eller en mail direkte til mig på Kurt@IntraTeam.dk

Bliv en del af vores online community