Trin 1: Strategi og mål for dit intranet /digitale arbejdsplads

Mange har kommunikation og videndeling som mål for deres intranet. Det er desværre ikke på topledelsen top fem liste over højeste prioriteter. Derfor skal du have andre mål for dit intranet/digitale arbejdsplads.

Vi ved fra vores mangeårige undersøgelser om intranet, at hovedformålet med de fleste intranet er kommunikation. Herefter kommer videndeling. Der er ikke noget i vejen med kommunikation og videndeling på intranettet, og det er oplagt, at det er her, det skal foregå, men det er midler til at nå mål og bør ikke være mål i sig selv. Det gavner ikke noget at køre en kommunikationslinie, der ikke ligger i tråd med virksomhedens strategi.

Topledelsens prioriteter er at:

  • Sælge noget mere
  • Spare nogle penge
  • Slå konkurrenterne
  • Være mere effektive
  • Tiltrække og fastholde de klogeste hoveder
  • Hurtigere få nye produkter på markedet
  • Få implementeret ny strategi

Derfor skal hovedformålet for dit intranet eller din digitale arbejdsplads sigte mod at understøtte forretningens prioriteter, og du skal sikre, at intranettet skaber værdi for organisationen ved at fokusere på effektivitet inden for opgaveløsning, formidling, samarbejde og indholds-/procesoptimering

Sælge mere

Kan man sælge mere med et intranet? Mange vil sige nej, men gennem kommunikation og videndeling er det fx muligt at overbringe gode salgsfiduser fra den ene sælger til den anden. Et benzinselskab kørte for nogle år siden kampagner om vaskekort og brugte intranettet til at uddanne salgsmedarbejderne ude på tankstationerne i at sælge vaskekort. De havde et afsnit på intranettet om vaskekortkampagnen, og her fremgik blandt andet, hvilken tankstation der havde solgt flest vaskekort. Det motiverede andre til at sælge mere.

Spare penge

Ved brug af idégenerering på intranettet har flere af vores erfa-medlemmer opnået store besparelser. Det er lige fra at slukke for ventilationen i kantinen i de 22 timer, hvor den ikke er i brug, til idéer til nye produkter.

Se f.eks. Tulips Idétorv 

For snart en del år siden udviklede DI et Workflow til nye medarbejdere. DI’s IT-chef Frank Reves havde dengang beregnet, at workflowet i værste fald ”kun” sparede 125 arbejdsdage om året og i bedste fald 250.

Så det er muligt at spare penge med et intranet.

Slå konkurrenterne

Hvis du kender konkurrenternes stærke og svage sider, kan du bruge denne information til at slå dem. Hvis dine sælgere ved, hvad de forskellige konkurrenters styrker og fordele på de enkelte konkurrerende produkter og ydelser er, kan de bruge disse informationer i deres salg. Hvorfor ikke samle konkurrentdata på intranettet?

Være mere effektive

Der er mange administrative arbejdsprocesser, som kan gøres mere strømlinede med f.eks. workflows. Udenrigsministeriet har et workflow, der tager hold om alle de processer, der skal iværksættes i forbindelse med, at en tredjedel af alle ansatte på de danske ambassader skal flyttes rundt på samme dag hvert år. En opgave, der vil koste mange flere ressourcer uden workflowet.

Tiltrække og fastholde de klogeste hoveder

Det er kommet bag på mig, at flere af de store videnstunge virksomheder på deres eksterne hjemmesider fokuserer på at tiltrække de klogeste hoveder frem for at sælge til deres kunder.

En af mine gode venner er ansat hos HP, og han kunne ikke se sig selv ansat andre steder, fordi som han siger: ”Vi har en fantastisk database over relevant viden, og jeg kan let finde kolleger med den rette viden. Det tror jeg ikke, andre gør bedre og hvor ville livet dog blive besværligt, hvis jeg ikke har denne viden og dette netværk til rådighed.”

”Hvis bare HP vidste, hvad HP vidste”, skulle en HP-direktør eller ansat have sagt engang.

Hurtigere få nye produkter på markedet

Det hele går stærkere og stærkere, og er du ikke den første til at få de nye produkter på markedet, smutter konkurrenterne med markedsandelene. Digitale arbejdspladser kan hjælpe til med hurtigere udvikling, produktion og markedsføring. Her er videndeling og kommunikation et par af værktøjerne.

Et af de helt store brands var tidligere uger om at kommunikere et budskab på tværs af verden. Nu gør de det på otte timer.

Implementere ny strategi

Der er lavet mange undersøgelser på, at ledelsen mener, at de har den rigtige strategi, men også erkender, at de ikke er gode nok til at implementere den. Her kan intranettet igen hjælpe med kommunikation, video, quick-polls etc.

Hjælp til selvhjælp

Find ud af, hvor skoen trykker hos ledelsen, og hjælp dem til selvhjælp.

Næste trin

Trin 2: Målgrupper for dit intranet/digitale arbejdsplads

Alle trin:

Mere om relancering af intranet eller den digitale arbejdsplads

Skal vi hjælpe dig med en holdbar menustruktur på dit intranet?

Flere artikler om relancering af intranet eller den digitale arbejdsplads

Jeg hører meget gerne dine kommentarer til denne artikel enten som en kommentar for neden eller en mail direkte til mig på Kurt@IntraTeam.dk

Bliv en del af vores online community