Trin 3: Hvor finder du opgaverne til dit nye intranet/digitale arbejdsplads?

Hvis du skal finde medarbejdernes behov og ønsker til indhold og funktioner til dit nye intranet, er her noget inspiration til, hvordan du kan gøre.

Du kan finde indholdselementer og funktioner til dit nye intranet og digitale arbejdsplads her:

  • Forretningsstrategien
  • Stakeholderinterviews
  • Arbejdspladsobservationer
  • Eksisterende intranet
  • Mest søgte termer
  • Mest besøgte sider/funktioner
  • Andre intranet
  • Relevante medier
  • Feedback fra medarbejdere og research

Forretningsstrategien

Da dit intranet skal udspringe af forretningsstrategien og understøtte denne, kan du få en god idé om, hvad der skal være på dit intranet heri.

Stakeholderinterviews

Du kan holde en række møder med 3-4 personer og interviewe dem om, hvilke informationer og funktioner de bruger i deres daglige arbejde. De informationer, som de giver videre til andre, er også relevante sammen med evt. værktøjer, som de stiller til rådighed for andre.

Det er vigtigt her at få fat i alle stakeholders og især ledelsen, men indflydelsesrige medarbejdere og brokhoveder skal du også have involveret. Også vigtigt, at du kommer omkring alle forretningsenheder, afdelinger og lokationer.

Arbejdspladsobservationer

Det er vigtigt at komme ud af dit eget kontor og ind på dine målgruppers arbejdspladser. Spørg ikke om, hvad de kunne tænke sig på deres intranet, da de sjældent kan forholde sig til dette. Find ud af, hvad de arbejder med. Hvilke informationer og værktøjer bruger de, og hvilke informationer giver de videre til andre?

Eksisterende intranet

Du skal selvfølgelig kikke på dit eksisterende intranet.

Mest søgte termer

I din statistik kan du ofte finde de mest søgte termer, og det giver god mening at kikke nærmere på dem.

Mest besøgte sider/funktioner

Din statistik kan også ofte fortælle dig, hvilke sider og funktioner, der er mest besøgt.

Andre intranet

Andre intranet kan give dig gode input til funktioner, som kan give mening for dit nye intranet.

Relevante medier

Andre relevante medier som f.eks. opslagstavler og storskærme kan også give dig inspiration til indhold og funktioner til dit nye intranet.

Feedback fra medarbejdere og research

Har I et sted, hvor medarbejderne kan komme med feedback eller har I anden research, kan det også bruges.

Bruttolisten

Du samler alle dine indholdselementer og funktioner i et regneark, hvor du kan filtrere de enkelte kolonner.

Nu skal du så til at grovsortere.

Hvad har du selv gjort? Skriv gerne en kommentar nedenfor.

Næste trin

Trin 4 Sådan grovsorterer du opgaverne til dit intranet

Alle trin

Mere om relancering af intranet eller den digitale arbejdsplads

Skal vi hjælpe dig med en holdbar menustruktur på dit intranet?

Flere artikler om relancering af intranet eller den digitale arbejdsplads

Jeg hører meget gerne dine kommentarer til denne artikel enten som en kommentar for neden eller en mail direkte til mig på Kurt@IntraTeam.dk