Trin 6: Find topnavigationen til dit nye intranet eller digitale arbejdsplads

Når dine kolleger har prioriteret og fundet de vigtigste indholdselementer og funktioner til dit nye intranet, så bruger du kortsortering af disse til at finde din topnavigation. Så bliver din topnavigation baseret på dine kollegers højest prioriterede opgaver.

Eliminering af dubletter

Du kan af politiske årsager være tvunget til at lægge dubletter ind, selvom vi frarådede det.

Nu skal du se efter, hvilken af de to dubletbetegnelser, der fik flest point, og tage pointene fra den, der fik færrest point og lægge dem til den, der fik flest point.

Få eller ingen point

For at gøre kortsorteringen overskuelig, skal du starte med at parkere de indholdselementer og funktioner, der ingen eller meget få prioriteringspoint fik i prioriteringsøvelsen.

Kortsortering

For at finde frem til den overordnede navigation på dit nye intranet beder du et antal af dine kolleger om at sortere de højest prioriterede indholdselementer og funktioner i nogle grupper, som de finder naturlige.

Når de har grupperne, beder du dem om at navngive de enkelte grupper.

Her er der Igen normalt ret stor enighed om resultaterne, så antallet af kortsorteringer behøver ikke være over 10, hvis der ellers er enighed om fordelingen og navngivningen. Igen er det vigtigt at have repræsentanter for hver målgruppe og sikre sig, at antallet af kortsorteringer ikke bliver draget i tvivl. Lad gerne nogle indflydelsesrige medarbejdere deltage.

Værktøj til kortsortering

Vi har i flere sammenhænge anvendt OptimalSort fra Optimal Workshop til kortsortering. Optimal Workshop ordner hele efterbehandlingen lige på den måde, som du har lyst til.

Det fungerer rigtig fint, hvis du ikke har for mange kort at sortere. Jeg tror, at grænsen er ved 35-40, men typisk vil det være det antal opgaver, som de fleste vil have i denne sammenhæng, så det burde fungere.

Optimal Sort koster i skrivende stund USD 109 for én måneds ubegrænset brug. Vi har ingen økonomiske interesser i Optimal Workshop, men har fået det anbefalet af både Gerry McGovern og James Robertson.

Traditionel kortsortering

Du kan også bruge traditionel kortsortering, hvor du beder dine kolleger om at sortere fysiske kort med de vigtigste indholdselementer og funktioner i bunker, der giver mening for dem. Du beder dem så finde en dækkende titel for hver bunke, og du har din topmenu.

Topnavigationen

Når kortsorteringen er bragt til ende, skulle du gerne stå med 7-10 menupunkter, som er din topnavigation til din nye digitale arbejdsplads.

De mindst vigtige opgaver

De ca. 70 % af de grovsorterede indholdselementer og funktioner, som enten ingen prioriteringspoint fik eller kun fik meget få point af meget få kolleger, kan nu tildeles din topnavigation i en såkaldt lukket kortsortering, hvor du skal tildele opgaverne til en af de fastlåste menupunkter.

Undermenuerne

Under de menupunkter, hvor der er flere end ni, foretager du en ny kortsortering og så fremdeles.

Næste trin

Næste trin er den sidste artikel i denne serie, er Trin 7: Test din nye intranetnavigation

Alle trin

Mere om relancering af intranet eller den digitale arbejdsplads

Skal vi hjælpe dig med en holdbar menustruktur på dit intranet?

Flere artikler om relancering af intranet eller den digitale arbejdsplads

Jeg hører meget gerne dine kommentarer til denne artikel enten som en kommentar for neden eller en mail direkte til mig på Kurt@IntraTeam.dk

 

Bliv en del af vores online community