IntranetPrisen 2017 går til FOA

To meget forskellige virksomheder med ditto forskellige intranet/digitale arbejdspladser deltog i opløbet om IntranetPrisen 2017. De to kombattanter PANDORA og FOA lå ikke så langt fra hinanden i IntraTeams benchmark-undersøgelse, og derfor blev brugernes dom afgørende for udfaldet.

Der hersker ingen tvivl om, at årets finalister hører til blandt den danske intranetelite. Med en benchmarkscore på henholdsvis 53% til FOA og 49% til PANDORA ligger begge blandt de bedste i 73 benchmarkede virksomheder. Brugerne hos FOA stemte deres intranet til en overbevisende sejr med en score på 83% mod 71% hos PANDORA.

FOA NET

En gennemlæsning af baggrundsmaterialet for FOA NET vidner om, at en vedholdende og langvarig indsats med fokus på kontinuerlig udvikling og dialog med brugerne giver et bundsolidt intranet med høj nytteværdi. Der er, som hos alle andre intranet, stadig plads til forbedring, men barren ligger allerede højt.

Der er en klar linje fra intranettet til FOAs strategi om at fastholde og organisere nye medlemmer.

Intranetformål

FOA NET er en kulturskabende infrastruktur, som understøtter bedre medlemsbetjeningvidendelingeffektivisering og samarbejde i hele FOA og A-kassen.

De overordnede målsætninger er:

  • Bedre medlemsbetjening
  • Bedre videndeling
  • Effektivisering
  • Understøtte samarbejde

Alt vedrørende governance er sat i system, og der er seriøs opmærksomhed på at forstå brugerne og deres behov. Andreas Engbo er intranetansvarlig hos FOA. Han pointerer, at der bliver lagt vægt på at undersøge nytteværdien af intranettet fremfor tilfredsheden. Holdet bag intranettet prioriterer derfor at være tæt på brugerne og gennemfører jævnligt tests og undersøgelser. Et af deres mantraer er, at det skal være nemt for ansatte hos FOA at finde deres kolleger i en kompleks organisation. Det lader til at være lykkedes, idet brugerne giver netop det punkt en høj score på positivlisten i brugerundersøgelsen.

 

I ovennævnte brugerundersøgelse scorer FOA overordnet 83% og PANDORA 71%, og dermed vinder FOA brugerundersøgelsen med et 12% forspring.

En smart funktion

En specialudviklet funktion muliggør, at de ansatte på intranettet kan markere status i form af sygdom, barsel, ferie- og fridage, mv.:

 

Platform

Intranetplatformen er SharePoint 2013 og Office 365.

Benchmarkundersøgelsen

IntraTeams benchmarkundersøgelse blev udbygget i 2016 og indeholder nu flere parametre end tidligere. Her er resultatet fra FOA og PANDORA sammenlignet med de bedste virksomheder:

 

IntraTeam ønsker FOA stort tillykke med IntranetPrisen 2017.

Video med vinderpræsentationen.

Forløbet

Konkurrencen om IntranetPrisen er åben, og alle er derfor velkomne til at stille op.

De tilmeldte besvarer vores benchmarkundersøgelse, som måler udnyttelsen i forhold til potentialet på den intranettet/digitale arbejdsplads. De bedste går videre i konkurrencen, og deres medarbejdere udfylder en lynhurtig brugerundersøgelse. Herefter besøger vi den bedste og følger op på, om alt er som beskrevet.

Læs mere om kriterierne for at vinde IntranetPrisen

Tidligere års vindere af IntranetPrisen:

2016: Realdania
2015: Udenrigsministeriet

2014: Tivoli

2013: Grontmij
2012: Hjørring Kommune

2011: Danske Bank

2010: Chr. Hansen

2009: Udenrigsministeriet

2008: Novo Nordisk

2007: SimCorp

2006: TDC

2005: Jyske Bank

————————————————————————————————————————————————————–

Undersøgelsen om brugen af intranet og digitale arbejdspladser

Vi har undersøgt brugen af intranet og digitale arbejdspladser siden 2001. Parallelt med undersøgelserne har vi undersøgt brugen af SharePoint og benchmarked intranet, siden Jyske Bank som den første vandt IntranetPrisen i 2005. Alle disse er nu samlet i én kombineret undersøgelse og benchmark.

I skrivende stund har 64 danske og 16 udenlandske virksomheder, 45 danske kommuner, 8 uddannelsesinstitutioner og 7 andre offentlige organisationer deltaget i undersøgelsen, og 73 af disse har også fået benchmarket deres intranet. De deltagende organisationer får detaljerede svar på de vigtigste af de 106 spørgsmål i undersøgelsen, og hvis de har svaret på benchmarkspørgsmålene, får de også en status på deres placering i forhold til de bedste i hver kategori:

Hvis du vil vide, hvordan din organisation klarer sig, kontakt gerne AW@IntraTeam.dk eller Kurt@IntraTeam.dk. Vi deler kun din besvarelse med dig.

Vi kan nu lave statistik for følgende brancher:

Manufacturing (16), Consulting (9), Financial (11), Education (8), Other governmental (7), Municipalities (45), Construction (3), Energy (2), Engineering (2), IT (4), Logistics (4), Nonprofit (5),

og forventer på sigt at kunne give dig statistik på, hvad følgende brancher har til fælles:

BioTech (1), Healthcare (3), Trading (2), Pharmaceuticals (2), Retail (1), Trade union (2), Transport public (2)

Vi kan også lave statistikker på internationale organisationer (63), organisationer med mere end 5.000 ansatte (52) eller noget andet, der passer til din organisation.

Udsagn fra nogle af dem, der lod sig benchmarke:

“Undersøgelsen kommer virkelig hele vejen rundt i at vurdere virksomhedens intranet og giver en god basis for dialog om fremtiden. En positiv sidegevinst er at få aha-oplevelser og ideer til intranettet alene ved nogle af spørgsmålene – fx når der spørges til en konkret feature eller en disciplin, som man måske har overset i et stykke tid. Det tog 45-50 minutter at udfylde spørgeskemaet.”

Lars Thostrup, Chief business analyst, Danske Bank (Vinder af IntranetPrisen 2011)

 

”Vi brugte IntraTeams benchmark med flere hundrede spørgsmål for at se vores ’baseline’, da vi stod foran opgradering af et eksisterende intranet. Spørgsmålene er særdeles relevante. Vi lå markant lavere end sammenlignelige virksomheder – det gjorde indtryk på topledelsen. Godt udgangspunkt.

Nu har vi foretaget en opfølgende IntraTeam benchmark-måling, som viser, at vi har foretaget et kvantespring siden baseline-målingen med etableringen af hele den digitale arbejdsplads (Office365, SharePoint Cloud, Skype for Business, OneDrive, Yammer). Denne måling vil vi benytte som ’løftestang’ i de kommende udviklingsfaser med ny business case og budgetforhandlinger med ledelsen til videre konsolidering af PANDORA Global Digital Workspace som en forretningsunderstøttende digital platform.”

Morten Dal, Global Intranet Manager, PANDORA A/S

 

“Vi har fået stor indsigt og meget gavn af at indgå i benchmark-sammenligninger med andre intranet. IntraTeam anvender en grundig og systematisk metode, som kommer godt rundt i forskellige tematikker og som afspejler forskellige interessenters forskellige behov.”

Christian Skjæran, Intranet Manager, Chr. Hansen A/S (Vinder af IntranetPrisen 2010)

 

“Bare det at få spørgsmålene serveret har vist mig, hvor vi bør satse”

Hans-Henrik Sørensen, IT-seniorsystemkonsulent, MT Højgaard A/S

 

”Det var interessant at besvare benchmarket og forholde sig til de mange spørgsmål.”

Charlotte Scheller, Kommunikationskonsulent, Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

 

“The IntraTeam Self Assessment Benchmark has a lot of very valuable and detailed questions. The assessment result gives you an insight into how your organization exploits the potential of a Digital Workplace.”

Thomas Maeder, Senior Digital Experience Manager, Swisscom

Bliv en del af vores online community