Nyheder på intranettet

En af vores internationale medlemsvirksomheder søgte for nyligt inspiration til organisering af nyheder på forsiden af intranettet. Med hjælp fra vores netværk fik vi sammenstykket en oversigt, hvis resultater vi gerne vil dele med interesserede. Indholdet i denne artikel er ikke en facitliste eller entydige anbefalinger men en oversigt over muligheder og generel brug. Alle er mere end velkomne til at bidrage med erfaringer i kommentarfeltet nedenfor.

 

Nyhedskanaler

De fleste større virksomheder benytter forskellige kanaler til forskelligt indhold og målgrupper. Afhængig af organiseringen oplever nogle, at det kniber for brugerne at overskue nyhederne, hvis de er fordelt på for mange kanaler. Mange brugere vil helst have nyhederne serveret i en enkelt strøm, og nyhederne har størst interesse, når de taler direkte til modtageren og omhandler information af personlig og arbejdsrelateret værdi.

Mange virksomheder vælger at have koncernnyheder  eller topnyheder i en separat kanal, og det er typisk kommunikationsafdelingen, der er afsender.

I internationale virksomheder er det kutyme at have koncernnyheder på engelsk og lokale nyheder på lokalsprog med mange variationer i forhold til indhold, nyhedsleverandører og oversættelsesressourcer. Nogle steder kan alle ansatte skrive en lokal nyhed, men de fleste internationale virksomheder benytter sig af lokale redaktører.

Den vante nyhedsformidling er i opbrud for tiden med interne sociale medier og samarbejdsværktøjer som fx Yammer og Workplace by Facebook. Nogle oplever at nyheder bliver mere læst, når de bliver publiceret i en social kanal, og fordi de bliver skrevet af kolleger. Ikke et ondt ord om koncernnyheders berettigelse, men en del bøvler stadig med at få alle til at læse dem. VELUX linker til alle nye globale/strategiske nyheder i en Yammer gruppe, så de også den vej får opmærksomhed. Deres globale nyheder er ikke kun koncernnyheder, men også nationale nyheder fra de forskellige lande, der deles med alle ud fra definerede nyhedskriterier

 

Nyhedskarruseller

De er nok kommet for at blive, og de fleste bruger dem. Nogle er glade for dem, nogle ser dem som irriterende men nødvendige, og nogle vælger andre løsninger. For en virksomhed blev rotationen for meget, så nu skal brugerne selv skifte vha. pile. En anden viser nyhedsoverskrifterne, så læserne ikke altid skal ”once around”.

For tilhængerne giver karrusellerne stor brandingværdi, og de gør læserne obs på vigtige nyheder. Skeptikerne synes, at de tager for meget plads og laver larm på siden pga. rotationen.

Nogle differentierer indholdet i karrusellen fx mellem koncern, afdeling og geografi, så det ikke kun består af top down kommunikation.

 

Hvornår er en nyhed ny eller særligt vigtig?

Det varierer, om og hvordan en ny eller særlig vigtig nyhed bliver markeret. Det kan ske via karruseller, kampagnefelter, bannere, ikoner, fastgørelse øverst eller ”Ny” markering på alle nyheder publiceret inden for de sidste 24 timer

 

Nyhedssite

Det er svært at prioritere indholdet på intranetforsiden, hvor nyheder traditionelt og generelt fylder mest, men der er stadigt stigende fokus på, at hurtig adgang til værktøjer og effektiv opgaveløsning skal have mere plads. Derfor vælger nogle at oprette et separat nyhedsområde. Coloplast har fx et ”News room”, der viser de seneste 20 nyheder i flot design og søgning med filtre på samtlige nyheder. En udfordring med separate nyhedssites kan være at få brugerne til at klikke derind.

Så godt som alle benytter et nyhedsarkiv.

 

Nyhedsmængde

Der er stor forskel på antallet af nyheder i forskellige virksomheder. Nogle har oplevet, at en reduktion fik flere til at læse nyhederne. Andre ønsker ikke at reducere antallet og afsætter derfor ressourcer til at sikre målretning og relevans gennem fx personalisering, customisering og kategorisering. Nykredit ønsker ikke at sætte fast antal på nyhederne og afsætter derfor en manuel ressource i form af en gatekeeper-funktion til at sørge for, at brugerne ikke drukner i et meget aktivt nyhedsflow.

For en del giver det god mening at skelne mellem nyheder og meddelelser/beskeder.

 

Nyhedskriterier

Det er en blandet landhandel med alt fra specifikke kriterier til meget løse. En virksomhed har fx bestemt, at en meget stor andel af nyhederne skal have strategisk relevans. Et andet eksempel er VELUX Gruppens globale nyhedskriterier: Identitet, strategisk fokus, aktualitet og rettidighed, identifikation og relevans. Kom frisk med flere eksempler.

Til sidst – nyheder på intranettet er også:

 • andre steder end på forsiden – på undersider, gruppe- og projektrum, internettet
 • redigerede videoer, live streaming, podcasts, SMS’ere, infoskærme, trykte personaleblade
 • altid på intranettet; helst ikke i emails….
 • mobilt tilgængelige
 • links til relateret indhold
 • kommentarer og likes
 • infografikker
 • blogging
 • mikroblogging
 • governance
 • måling og opfølgning
 • …….

Se eksempler på nyhedsformidling på intranetforsiden fra forskellige virksomheder.


Analyse af performance på globale og strategiske nyheder på intranettet hos danske C20 virksomheder udarbejdet af Wintra Analytics.

2016 gennemsnit for globale/strategiske nyheder:

 • 52% af de besøgende på intranetforsiden læser minimum 1 nyhed i kvartalet
 • 42 nyheder blev læst sidste år af mere end 10% af de besøgende på intranetforsiden. Det betyder, at kun ca. 1/3 nyheder når ud til mere end 10% af den totale målgruppe.
 • Der bliver publiceret 137 strategiske/globale nyheder om året per virksomhed
 • En ansat læser 19 nyheder om året
 • Der bliver skrevet 81 kommentarer fordelt på 66% af alle nyheder

Her er lidt highlights fra de første 169 besvarelser af IntraTeams survey/benchmark:

 • 45% ser intranettet som den primære kilde til nyheder og information, og yderligere 30% arbejder på det
 • 45% giver medarbejderne mulighed for at skrive lokale nyheder. Hver femte af disse siger, at det fungerer godt, og ca. hver tiende siger, at det ikke fungerer
 • Mere end hver anden giver medarbejderne mulighed for at kommentere på nyheder. Yderligere 10% planlægger at gøre det. Halvdelen af dem, der giver mulighed for kommentarer, svarer, at det virker godt. Kun hver 10., der har muligheden for kommentarer, svarer, at det ikke virker

Har du endnu ikke deltaget i vores undersøgelse, kan du nå det endnu. Du kan også få et gratis benchmark, der viser jeres udnyttelse af potentialet i intranettet/den digitale arbejdsplads. Send email til Info@IntraTeam.dk og få et link til undersøgelsen.