ZBC vinder IntraTeamPrisen 2023

Anette Wittenberg, IntraTeam

For første gang vinder en uddannelsesinstitution IntraTeamPrisen. Udviklingen af ZBC’s intranet er et ambitiøst stykke arbejde, og holdet bag har et skarpt øje for alle de detaljer, der udgør et intranet, som giver værdi for brugerne.  

Anette Wittenberg, Marianne Marie Andersen, Line Dener-Madsen, Ditte Strandgård Larsen, Maria Post-Kallenbach og Kurt Kragh Sørensen.

Ledelsesopbakning er og bliver alfa og omega for et stærkt intranet, og hos ZBC er både top- og mellemledelsen fortalere for og brugere af intranettet, som de løbende henviser til. Det er tydeligt at se, at det tætte og vellykkede samarbejde mellem IT og kommunikation også spiller en afgørende rolle for det gode intranet. Det gælder såvel projektfasen som den daglige drift og videreuvikling.

Der er en klar strategi og omfattende retningslinjer for ZBC’s intranet, som fremstår med et konsistent og brugervenligt design, og der bliver vedvarende arbejdet på at sikre brugerfokuseret indhold. Intranettet understøtter den overordnede strategi, hvilket blandt andet afspejles i, at nyhederne ofte er hægtet herpå.

Om ZBC
ZBC’s kerneopgave er at tilbyde erhvervsrettede uddannelser, kurser og efteruddannelse. Med ni sjællandske lokationer og ca. 1.000 ansatte fordelt på værksteder, køkkener, kontorer, undervisningslokaler og demostuer, er det en særlig udfordring at nå alle målgrupper. Et omdrejningspunkt er derfor et officielt redaktørnetværk på de lokale adresser, som via deres rolle skal bidrage til at højne indholdets relevans på intranettet.

Lidt intranethistorik
Det nuværende intranet blev lanceret i november 2022 og er bygget på Microsoft 365 SharePoint Online, der inkluderer en app, som kan understøtte adgang for medarbejderne med daglig gang ude omkring.

Strategisk er der fokus på, at intranettet fremstår som en platform, hvor fagligheder på tværs kan samarbejde og finde relevant information om emner som fx AMU (arbejdsmarkedsuddannelse) og Oplæringscenteret.

Ambitionsniveauet
”Alt det, der samler os” er en kernesætning i arbejdet med ZBC’s intranetplatform. Det kommer til udtryk i, at organisatorisk videndeling og politikker, procedurer og vejledninger er let tilgængelige, og at relevant indhold så vidt muligt er samlet og hensigtsmæssigt grupperet.

– Det er vigtigt for os, at vores ansatte føler sig som ZBC-medarbejdere, og ikke alene som fx faglærer eller lektor på en bestemt uddannelse. Her spiller intranettet en vigtig rolle, fordi de ansatte får en bedre føling med de aktiviteter, der sker på de adresser og de uddannelser, som fagligt eller geografisk ligger langt væk, siger Michael Kaas-Andersen, direktør på ZBC.

Der er også plads til det sociale fællesskab med billeder af hverdagens øjeblikke og information om aktiviteter og sammenhænge. Indholdet ligger for eksempel under begivenheder.

Fra liftmesse til uddeling af medaljer af H.M. Dronning Margrethe 2. i hverdagens øjeblikke.

Småridser i lakken
Som det er tilfældet med langt de fleste intranet, viser brugerundersøgelsen hos ZBC også, at akilleshælen oftest er findbarhed; både hvad angår navigation og søgning. Det kommer ganske enkelt ikke af sig selv, og med vigtigheden taget i betragtning, er det generelt et indsatsområde at få prioriteret. Det er i det hele taget ofte en udfordring, når man går i luften med et nyt intranet. Nogle vil være frustrerede over, at indholdet ikke befinder sig, hvor det plejer.

ZBC vil derfor fortsætte arbejdet med at sikre relevant og aktuelt indhold via et styrket redaktørkorps, som fokuserer på, at brugerne finder, hvad de kommer efter.

Der er generelt mange greb, som kan bidrage til at forbedre brugeroplevelsen, og her er et udvalg af nogle eksempler i flæng: Rutiner til at sikre opdateret indhold, redaktørtræning i at skrive til nettet, brugerrejser, brugertests, tagging, effektive analytics-værktøjer, opgavebaseret navigation, personalisering via målgrupper og personas.

I støbeskeen
ZBC har netop publiceret et lukket lederforum på Intranettet for alle ledere og chefer på tværs af organisationen. Her er det muligt at finde procedurer om alt fra ansættelse til god ledelse og løn.

Intranetholdet har mange fremtidsplaner, som blandt andre omfatter:

  • Bevare fokus på det intuitive intranet
  • Bedre tekniske muligheder for at formidle og vise billeder samt video
  • Konkrete indsatsområder som fx sygemelding, hvor systemadgange er koblet op via intranettet med links til tredje part
  • Et bedre analyseredskab til brug på platformen
  • Muligheden for at benytte AI og ChatGPT, så brugerne får en hjælpende hånd i søgning af indhold

Til baggrund for bedømmelsen ligger IntraTeams benchmarkmodel. Besvarelsen bliver verificeret af IntraTeam i en halvdagssession, hvorefter brugerne i en elektronisk spørgeundersøgelse vurderer kvaliteten af deres intranet.

I benchmarkundersøgelsen scorer ZBC 50%, og med et gennemsnit på 23%, er det et flot resultat.

Resultatet af brugerundersøgelsen er også tilfredsstillende med et forbedringspotentiale inden for navigation og søgning som nævnt ovenfor.

IntraTeam ønsker ZBC et stort tillykke med IntraTeamPrisen 2023.

Oplev det prisvindende intranet den 23. november på vores temadag i København om Moderne intranet og kommunikationsformer.

Forløbet

Konkurrencen om IntraTeamPrisen er åben for alle, der ønsker at stille op.

De tilmeldte besvarer vores benchmarkundersøgelse, som måler udnyttelsen i forhold til potentialet på intranettet. På baggrund heraf udvælger vi de intranet, som går videre til en grundig gennemgang og en lynhurtig brugerundersøgelse.

Tidligere års vindere af IntraTeamPrisen