Tidligere online arrangementer

Få adgang til inspirerende og lærerige online arrangementer herunder online netværksmøder, webinars og online temamøder. Temaerne spænder bredt men har hovedfokus på intranettet og den digitale arbejdsplads. Med en bred vifte af både ekspert- og praksisnære online arrangementer får du i et fortroligt og brugbart netværk, inspiration og løsninger til dine aktuelle arbejdsopgaver og udfordringer. Her ser du alle vores tidligere online arrangementer, så du kan se, hvilke temaer, der tidligere har været på agendaen.

Tidligere online netværksmøder

Et medlemskab i en online netværksgruppe hos IntraTeam giver dig unik adgang til værdifuld inspiration og erfaringer fra andre ligesindede i et bredt og fortroligt netværk. Vores to timers online netværksmøder sætter fokus på videndeling mellem medlemmerne til fælles inspiration og sparring. Derudover er der indlæg fra en virksomhed eller organisation, med præsentation af et tema, som er bestemt af gruppens medlemmer.

Tidligere webinars

Vores en times webinars giver dig værdifuld viden og inspiration til dit arbejde med intranettet og den digitale arbejdsplads. Her får du praksisnære cases og ekspertpræsentationer, både danske og internationale. Du får også rig mulighed for at stille spørgsmål og dermed få input til dine aktuelle udfordringer og arbejdsopgaver. Vores webinars bliver optaget, så du kan få mulighed for at se eller gense dem efterfølgende.

Tidligere online temamøder

Online temamøder giver dig en unik mulighed for at gå i dybden med medlemsbestemte temaer. På disse en times møder dykker vi ned i et emne til fælles inspiration og sparring. Der er ingen præsentation eller indlæg, men en faciliteret åben diskussion og sparring om et givent emne.