Fokus på medarbejderne hos Topdanmark

  • 25/10/2022
  • 10:00 to 12:00
  • Microsoft Teams

Information om dagens netværksmøde

Til dette online-netværksmøde skal vi skal høre om Digital Employee Experience (DEX) hos Topdanmark med fokus på medarbejderne. Dagens indlæg fra Topdanmark vil bl.a. handle om:

  • New ways of working
  • Governancemodel – ejerskab, roller mv.
  • Digital Employee Experience Roadmap

Der vil også være rig mulighed for at dele viden, erfaringer og få sparring til dine aktuelle udfordringer med Digital Employee Experience. Dermed kan du få inspiration og input til, hvordan du skaber den gode digitale oplevelse for dine kollegaer. Vi hører om de gode, men også dårlige erfaringer, som vi også lærer en masse af.

Dagsorden

10.00 Velkomst og siden sidst
10.05 Kort præsentation af hver deltager og aktuelle udfordringer
10.20 Deling af erfaringer, succeser og input til aktuelle udfordringer
10.45 Pause og networking
11.00 Indlæg: Fokus på medarbejderne hos Topdanmark
11.30 Spørgsmål og generel videndeling om Digital Employee Experience
12.00 Tak for i dag og på gensyn

Gratis prøvemøde

Tag fat i mødefacilitator Kurt Kragh Sørensen på tlf. +45 4018 1655 eller mail Kurt@IntraTeam.dk, hvis du er interesseret i et gratis prøvemøde i gruppen. Der er kun få ledige pladser til mødet.

OBS: Konsulenter og leverandører har ingen adgang til netværket.

Ingen felter fundet.