Betydning af kulturforskelle og forandringer ifm. nyligt Coloplast opkøb

  • 08/06/2023
  • 10:00 to 14:00
  • Coloplast A/S - Holtedam 1, 3050 Humlebæk
Om netværksmødet

Kom med til netværksmøde, hvor vi har to interessante indlæg på programmet. Først skal vi høre om kulturforskelles betydning i forandringsprocesser. Indlæg v/Katharina Theill Kofoed fra Ministry of Change.

Temaindlægget er udvidet til næsten to timer, hvor Katharina via en dialogbaseret og interaktiv tilgang vil adressere:

Kommunikationsformer: Forskellige kulturer benytter forskellige kommunikationsformer, som er vigtige at forstå for effektivt at kunne kommunikere forandringer. Eksempelvis er direkte kommunikation værdsat i nogle kulturer, hvor andre foretrækker en indirekte tilgang. Dette kan påvirke, hvordan forandringer bliver kommunikeret og modtaget.

Indstillinger til forandring: Nogle kulturer kan være mere resistente end andre, hvad angår forandring. Det kan være kulturer, som værdsætter tradition og stabilitet, hvorimod kulturer præget af innovation og fleksibilitet kan være mere åbne.

Beslutningsprocesser: Kulturer har også forskellige beslutningsprocesser, og det er vigtigt at forstå dem for at kunne implementere effektfulde forandringer. I nogle kulturer bliver beslutninger for eksempel taget af en person, og i andre foregår det gennem konsensus.

Hierarkiske strukturer: Nogle kulturer er præget af en hierarkisk struktur, hvor beslutninger bliver taget fra toppen og implementeret gennem hele organisationen. Andre kan have en mere flad struktur med en højere grad af decentralisering. Det kan have betydning for, hvordan forandringer bliver implementeret og kommunikeret.

Holdninger til tid: Forskellige kulturer har også forskellige holdninger til tid. Hvor nogle påskønner punktlighed og stram overholdelse af tidsplaner, kan andre have en mere afslappet tilgang, hvilket kan indvirke på, hvordan forandringer bliver planlagt og ført ud i livet.

På agendaen er også forandringsledelse i forbindelse med et nyligt virksomhedsopkøb hos Coloplast.

Dagsorden

10.00 Velkomst og deltagerpræsentation
10.10 Kulturforskelles betydning i forandringsprocesser
12.00 Frokost
12.50 Næste møde
13.00 Forandringsledelse hos Coloplast
14.00 Tak for i dag og på gensyn

Gratis prøvemøde

Tilmeld dig nedenfor eller tag fat i mødefacilitator Anette WittenbergAW@IntraTeam.dk eller tlf. +45 2835 1655, hvis du er interesseret i et gratis prøvemøde. Der er kun få ledige pladser til mødet.

OBS: Konsulenter og leverandører har ingen adgang til netværket.

Ingen felter fundet.