IntraTeam scorer flot i brugerundersøgelse

I 2017 besvarede ca. 50% af medlemmerne hos IntraTeam 16 spørgsmål i en brugerundersøgelse. Overordnet er der stor tilfredshed med de 21 forskellige netværksgrupper, og medlemmerne kom med flere gode og relevante ideer til at videreudvikle netværksmodellen.  

Medlemmerne af IntraTeams netværk er meget tilfredse med medlemskabet, som giver dem værdifuld og relevant inspiration på både det faglige og personlige plan. 98,9% bedømmer kvaliteten af netværksmøderne som meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende og ditto, hvad angår værdien for den enkelte person og virksomhed.

Muligheden for at møde ligesindede og opleve, hvordan forskellige virksomheder og personer griber de samme udfordringer ens eller forskelligt an, giver stof til eftertanke og – nogle gange – efterligning. 70% synes, at netværksmøderne giver et positivt bidrag til deres arbejde, og 28% er delvist enige. De højest vurderede årsager er at møde personer med lignende udfordringer og at få et unikt og ærligt indblik i andres erfaringer. At opbygge og vedligeholde netværk scorer også højt.

Generelle udtalelser om netværksmøderne:

  • “Møderne er deltagerstyrede på den helt rigtige måde”
  • “Værtens præsentation bliver relevant ikke mindst, fordi der er sat tid af til, at de andre deltagere har mulighed for at stille spørgsmål – og dermed gøre det mere relevant i forhold til ens egen virksomhed og ens eget job. Styrken ved møderne er netop, at IntraTeam skaber de rigtige rammer for vidensdelingen, så der er tid til interaktion imellem deltagerne – samtidig med, at det bliver faciliteret stramt, så tidsplanen stort set altid bliver holdt (vigtigt i en travl hverdag)”
  • “Jeg synes, det er supergodt og inspirerende. Jeg får mange gode ting med hjem.”

Netværksmøderne 

Længde
Der var lidt blandede tilbagemeldinger. Nogle vil helst have møderne om formiddagen eller eftermiddagen, nogle foretrækker et heldagsmøde og andre muligheden for at deltage pr. distancen. Flertallet er dog godt tilfredse med den nuværende model fra kl. 10.00 – 14.00, så det holder vi fast i.

Frekvens
Her var meningerne også lidt delte, men flertallet foretrækker kvartalsvise møder. Den model fortsætter derfor indtil videre.

Indhold
Der er udbredt enighed om, at mødeagendaen fungerer hensigtsmæssigt med blandingen af deltagernes input, tematimen og værtens præsentation. Mødernes temaer og værternes præsentationer er relevante, indlægsholderne er gode, og der er tilstrækkelig tid til spørgsmål. Nogle efterspørger muligheden for at kunne gå mere i dybden med udvalgte emner; altså mere tid til temaerne. Vi overvejer derfor lejlighedsvist at tilbyde en-dagsmøder om udvalgte emner. Kontakt os gerne, hvis du har behov og ideer til afvikling heraf.

Vigtigst for mødedeltagerne er temaet og den faciliterede videndeling. Netværk i pauserne er det mindst vigtige, og værtens præsentation er hverken særligt højt eller lavt prioriteret.

Udtalelser om mødetemaerne:

  • “Det er faktisk forskelligt fra gang til gang. Nogle gange kommer jeg primært pga. temaet, andre gange primært pga. værten. Netværk i pauserne er altid godt, men det er den faciliterede videndeling, der gør, at jeg ved, hvem jeg især gerne vil snakke med i pauserne denne gang… så det er meget svært at prioritere ovenstående.”
  • “Den (Spørgsmålet om mødetemaerne) var svær 🙂 Jeg syntes jo generelt, at det hele er vigtigt på netværksmøderne og ikke kan udelades.”
  • “Hvis ikke temaerne er gode, er det jo vores egen fejl 🙂 Jeg er med på, at det ikke altid er muligt at finde en oplægsholder, der leverer lige præcis det, som vi forventer.”

IntraTeams hjemmeside 

Blandt mulighederne for at kommunikere via e-mails, Yammer, IntraTeams hjemmeside eller øvrigt, foretrækker de fleste at kommunikere via vores hjemmeside/debatforum. Nogle efterlyser en mere overskuelig tilgang og et mere moderne udtryk på hjemmesiden. Det er taget ad notam, og vi vil overveje forbedringsmuligheder. De væsentligste grunde til at logge ind på vores hjemmeside er at finde præsentationer eller se oplysninger om næste møde.

Ændringer i medlemskabsmodel 

Flere medlemmer gav udtryk for, at en dags deltagelse på IntraTeam Event med fordel kunne være en del af medlemskabet. Dette ønske har vi imødekommet for netværksgrupperne relateret til intranettet og den digitale arbejdsplads.

Nogle efterspurgte muligheden for en samlet pakke indeholdende medlemskab af netværksgrupperne, fri adgang til samtlige arrangementer og et udvalg af IntraTeams øvrige ydelser.

Tak for input 

Med en net promoter score på 43% siger vi tak til de mange medlemmer, der tog sig tid til at besvare spørgsmålene og for jeres ærlige og konstruktive tilbagemeldinger. Det glæder os naturligvis, at der fortsat er opbakning til og tilfredshed med vores netværksydelser.

Se vores forskellige medlemskaber af netværksgrupper.

Bliv en del af vores online community