IntraTeam Stafetten – Helle Kogsbøll, Naviair

IntraTeam Stafetten sætter løbende fokus på netværkets nye og mangeårige medlemmer – både fagligt og personligt, så du kan blive klogere på medlemmerne og netværket.

Navn: Helle Kogsbøll

Virksomhed: Naviair

Titel: Communications Advisor

Medlem af følgende netværksgrupper:

Medlem siden: November 2021

Hvilken uddannelse har du?

Forvaltningshøjskolen, Basic Public Administration. Diplom Journalist SDU.

Hvor længe har du været i din nuværende stilling?

Senest siden 2019, hvor jeg kom tilbage til min stilling i Naviairs hovedkontor efter godt 4 år i vores datterselskab i Sverige.

Hvad er dit arbejdsområde?

Primært intern kommunikation og særligt vores intranet og digitale arbejdsplads. Derudover indgår jeg i diverse projekter som kommunikationsrådgiver. Pressevagt i turnus med 2 kolleger.

Hvad er det bedste ved dit job?

Da jeg har været i Naviair næsten altid, kender jeg heldigvis rigtig mange, men netop det brede samarbejde i organisationen sætter jeg stor pris på. Jeg lærer stadig og synes, at det stadig er vildt spændende, hvor meget kommunikation betyder for mange – når vi som kommunikationsfolk inddrages med vores digitale, strategiske, tekst- og grafiske kompetencer.

Fun fact om dig selv

For godt 2 år siden solgte jeg mit sommerhus efter 20 år og var lidt rodløs, når jeg længtes efter at være ude og i naturen. Så nu har jeg slået mig på outdoor livet og købt mig flere hængekøjer og kan sove ude hele året på småture rundt i Danmark eller Sverige. Og så er jeg lidt ekstra glad for min 13 år gamle Mercedes. Biler kan noget med følelsen af frihed og ud i det blå.

Hvorfor er du medlem af IntraTeams netværk?

Da Microsoft fik en større betydning for brugen af administrative værktøjer og især SharePoint, kunne jeg hurtigt se behovet for at være med i noget netværk for at opsuge viden og erfaringer fra andre. Især når jeg primært i dag er alene om at varetage rollen som Intranet Manager og den digitale udvikling af kommunikationskanalerne.

Hvad bidrager du selv med til netværksmøderne?

Lytning, spørgsmål og aktiv deltager. Deling af deltagernes erfaringer og status på deres arbejdsplads giver mig rigtig meget.

Hvad forbinder du med at være en god netværker?

At være åben og tilgængelig, dele ud af erfaringer og være til rådighed, når nogle efterspørger mere indsigt.

Hvilken værdi har medlemskabet for din arbejdsplads?

Jeg refererer fra mødernes tema og ny ”aha viden”, hvilket giver mig og mine kolleger et billede på, hvor vinden blæser. ”Er vi med på seneste nye, der giver værdi, og hvilke ting kan vi løbe udenom?” Jeg tager altid noter på hvert møde – og jeg kan gå tilbage og blive inspireret igen og lige tjekke noget af, som jeg husker har været oppe på møderne.  Det har vist sin værdi.

Hvad er dit bedste IntraTeam øjeblik?

Tja, der er mange gode møder med god energi. Men da jeg selv var vært for et netværksmøde her hos os i Naviair, var det en god følelse at vise deltagerne min arbejdsplads. Her er jo ikke adgang for offentligheden. Jeg tror, at flere fik en god forståelse for lufttrafikstyring og en aha oplevelse ved at se Naviairs kontrolcentral, hvorfra al flytrafik i Danmark styres. Både at være vært og komme på besøg hos andre giver så meget mere end ”ord”.

Er der noget, som du er ked af, at du aldrig har fået indført på dit intranet eller din digitale arbejdsplads?

Vi taler stadig om at indføre Yammer eller ej. Mange organisationer har gode erfaringer, og andre er på vej væk fra brugen af Yammer eller oplever, at det ikke bruges om tiltænkt. Jeg synes personligt, at vi mangler et forum for at netværke, dele viden og have en dialog på tværs af afdelinger og lokationer. Og så ser jeg også behovet for superbrugere til diverse eller Microsoft produkter. Det kunne øge kompetencerne generelt, at der var nogle at gå til. Os i Kommunikation ved ikke alt om brugen af de værktøjer og den øgede integration i Microsoft produkterne, men spørgsmål havner tit hos os.

Hvad er dit bedste råd, når pengene er små og ønskerne mange?

Fat mod, hold ud og fokuser på det, som fungerer godt og det, som man er god til med eksisterende ressourcer i form af tid og penge.

Hvordan arbejder du med at få ledelsen med på at prioritere nok ressourcer til dit arbejde med intranet/digital arbejdsplads?

Jeg synes faktisk, at vi har stor bevågenhed på, at det er vigtigt, men at det selv må drives af afdelinger og kolleger med det engagement, som jeg kan understøtte. Umiddelbart er der også kompetence-udviklingspenge i vores IT-afdeling, som jeg kan række ud efter.  Det er i hvert fald en god ide at være bonkammerat med IT-chefen. Det er den person, der skal med på den digitale arbejdspladsrejse og ikke kun være en teknisk sparringspartner.

Hvilket spørgsmål vil du gerne stille til den næste i stafetten?

Hvilket (kommunikations) projekt ville du gerne gennemføre lige nu, hvis du fik både tid og penge til det?