Hvem er vi?

Gennem netværksgrupper, arrangementer og rådgivning har vi siden 2000 bidraget til, at understøtte danske virksomheders arbejde med at udvikle og optimere intranet og digitalisering på interne og eksterne platforme. 

De mange forskellige kompetencer og egenskaber, som er repræsenteret i vores netværk, giver os et stærkt fundament for at tilbyde relevante og alsidige netværksmøder og webinars, vedkommende arrangementer og kvalificeret rådgivning. 

Medlemsskaren inkluderer repræsentanter fra de fleste virksomheder i Danmark, store som små, private og offentlige fordelt over vidt forskellige brancher. Denne sammensætning skaber en ideel grobund for videndeling og erfaringsudveksling gennem fysiske møder i et bredt udvalg af netværksgrupper og online via webinars. 

Siden 2000 har vi holdt større enkeltstående arrangementer med vores to internationale konferencer i spidsen – en i København og en i Stockholm. Sideløbende holder vi interessante temadage med fokus på intranettet, kommunikation og den digitale arbejdsplads.  

Rådgivning indenfor intranettet og den digitale arbejdsplads har også været en del af vores palette, hvor vi hjælper virksomheder og organisationer med deres udfordringer med det digitale. 

Har du spørgsmål?

Ring eller send os en mail

Vi støtter

Bliv en del af vores online community