Relancering af intranet/digital arbejdsplads

Vi kan tilbyde en proces, så intranet eller den digitale arbejdsplads kan understøtte forretningsstrategien og være medvirkende til at:

 • Understøtte salget/forbedre servicen
 • Spare omkostninger gennem effektivisering af arbejdsprocesserne
 • Slå konkurrenterne eller nabokommunen
 • Udvikle nye produkter og ydelser hurtigere
 • Tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere

Vi bliver ofte valgt til denne proces, fordi vi er uvildige og ikke har nogen interesse i, hvilket system og moduler, der bliver valgt.
Med andre ord er der fokus på jeres medarbejders og organisationens behov og ikke systemleverandørens.

Formål

Formålet med denne proces er, at give jeres medarbejderne et velfungerende intranet/digital arbejdsplads, der understøtter den overordnede strategi og medarbejdernes arbejdsprocesser.

Processen og tidsplan

Vi foreslår følgende proces, som vi tilpasser jeres behov:

1. Opstart og strategi/scoping

 • Opstartsmøde
 • Formulere strategi for den digitale arbejdsplads og identificere målgrupper
 • Præsentere topledelsen for strategien
 • Inspirationsworkshop for at formidle inspiration og ledelsens ønsker til den nye digitale arbejdsplads

2. Kortlægning og prioritering

 • Behovsanalyse med gruppeinterviews
 • Individuelle medarbejderinterviews og arbejdspladsobservationer
 • Gennemgang af bruttobehovslisten for at gøre den overskuelig til prioritering hos medarbejderne
 • Opsætte prioriteringsøvelse i spørgeskema
 • Udsende e-mails til repræsentanter for målgrupperne
 • Gennemgå resultaterne af prioriteringerne og finde de 30-35 vigtigste opgaver

3. Forslag til og test af menustruktur

 • Klargøre til kortsortering for at finde topnavigationen til den digitale arbejdsplads
 • Gennemføre kortsortering
 • Evaluere kortsorteringen og finde topnavigationen
 • Opstille opgaver til test af navigationen
 • Teste navigationen

4. Prototyping

 • Evaluere test og opbygge prototyper (wireframes) af forsiden og de syv vigtigste undersider
 • Brugervenlighedstest af prototyperne

5. Rådgivning ift. valg af leverandør

 • Anvise potentielle leverandører, der kan implementere løsningen

Vi kan hjælpe med hele processen, eller I kan vælge at udføre noget af det selv med støtte fra os.

Pris og betaling

Samlet pris for et projekt afhænger af omfanget, og ligger fra kr. 80-150.000.

Er du interesseret, så kontakt os på Info@IntraTeam.dk eller +45 7026 0801 for at høre nærmere.

Vil du være en del af vores netværksgrupper?