Brugerundersøgelse af din virksomheds intranet

IntraTeams brugerundersøgelse er hurtig at udfylde og giver nyttig og håndgribelig viden om kvaliteten af indholdet på intranettet. Kombineret med vores benchmarkundersøgelse får I et solidt og velunderbygget udgangspunkt for det kontinuerlige arbejde med at udvikle og forbedre intranettet.

Foruden at være interne pejlemærker kan jeres resultater for begge undersøgelsers vedkommende også blive målt op mod andre virksomheders scores inklusive vinderne af IntraTeamPrisen.

Fakta om brugerundersøgelsen

Det er muligt at skræddersy brugerundersøgelsen i forhold til jeres forskellige målgrupper, geografier og lokationer.

Brugerundersøgelsen belyser, hvad dine kolleger opfatter som intranettets primære styrker og svagheder inden for disse områder:

  • Intranetforsiden
  • Indhold på intranettet: Er det opdateret, relevant og forståeligt?
  • Søgning
  • Navigation
  • Brugervenlighed
  • Giver intranettet værdi som et arbejdsværktøj?

I fritekstfelterne kan der tilføjes forskellige og specifikke spørgsmål. Her indløber der typisk mange og værdifulde kommentarer.

Brugerundersøgelsen kan gennemføre på dansk eller engelsk. Der er ingen øvre grænse for antal besvarelser. Det varierer lidt, hvor lang tid det tager at forberede brugerundersøgelsen, men hele manøvren med forberedelse, opsætning og afvikling kan normalt gennemføres på et par uger.

Kontakt os gerne for flere oplysninger på info@IntraTeam.dk.

Priser

Brugerundersøgelsen med resultatrapport:

  • Medlemmer: kr. 7.000
  • Øvrige: kr. 10.000

Det kan give god mening at kombinere brugerundersøgelsen med IntraTeams benchmarkundersøgelse. Er du interesseret, så kontakt os på Info@IntraTeam.dk eller +45 7026 0801 for at høre nærmere.

Alle ovennævnte priser er eksklusive moms.