Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for deltagelse afhænger af, hvilken aktivitet, det drejer sig om. Skriv til info@IntraTeam.dk, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål.

Netværksmøder – både online og fysiske

Du kan deltage på ét gratis prøvemøde i en netværksgruppe. Deltagelse herefter sker mod betaling, se vores medlemskaber. Betalende medlemmer har fortrinsret.

Giv besked hurtigst muligt, hvis du bliver forhindret, så en anden kan deltage. Du får direkte besked, hvis der ikke er plads. Du kan komme på venteliste til mødet, og vi informerer herom. Som udgangspunkt kan kun én prøvedeltager deltage fra hver organisation.

Konsulenter og leverandører har ikke adgang til netværksmøderne, medmindre medlemmerne af gruppen har ønsket det.

En deltagerliste med navn og virksomhed bliver uploadet i et lukket forum på vores online community. Listerne er fortrolige og må ikke deles.

Arrangementer (temadage, konferencer, workshops etc.)

Tilmeldingen er bindende 14 dage før arrangementet. Ved afmelding inden 14 dage før arrangement betales 10% af prisen til administration. OBS: Der kan være andre betingelser på enkelte arrangementer, og de vil fremgå af programsiden.

Konsulenter og leverandører kan deltage på arrangementer men skal benytte lejligheden til videndeling og ikke direkte salg for øje. Nogle partnere kan på udvalgte arrangementer være undtaget denne regel.

Deltagerliste med navn og virksomhed bliver uploadet i et lukket forum på vores online community. Listerne er fortrolige og må ikke deles.

Webinars

Du kan få en gratis prøvegang til et webinar. Deltagelse herefter kræver et betalt webinar-medlemskab eller en anden type medlemskab hos os.

Giv besked hurtigst muligt, hvis du bliver forhindret, så en anden kan få pladsen. Du får direkte besked, hvis der ikke er plads. Du kan altid komme på venteliste til mødet, og vi informerer herom. Som udgangspunkt kan kun én prøvedeltager deltage fra hver organisation.

Konsulenter og leverandører har ikke adgang til vores webinars.

“Medlemmer deler viden” onlinesessioner

Du kan få en gratis prøvegang til et “MDV”. Deltagelse herefter sker mod betaling, se vores medlemskaber. Betalende medlemmer har fortrinsret til møderne.

Konsulenter og leverandører har ikke adgang til vores “MDV’ere”.

Generelle betingelser

Alle priser er i danske kroner og ex. moms, medmindre andet er angivet. Du vil få tilsendt en faktura. Har du særlige hensyn at tage til faktureringen, så kontakt os hurtigst muligt på info@IntraTeam.dk.

Vi tager altid forbehold for ændringer til vores webinars, netværksmøder, MDV’ere og arrangementer, da der kan opstå sygdom eller andre uforudsete omstændigheder, som kan ændre i dagsorden og program.

Al viden, herunder deltagerlister, som er erhvervet gennem webinars, netværksmøder, arrangementer osv., skal behandles fortroligt, medmindre andet er angivet. Viden kan benyttes som inspiration til arbejdet i virksomhederne og organisationerne.