Fra monolit til composable – CMS’ets rolle i den moderne digitale platform

Sitecore til eksterne hjemmesider
  • 16/08/2023
  • 13:00 to 15:00
  • Microsoft Teams
Om netværksmødet

Hør indlæg om CMS’ets rolle i den moderne digitale platform til dette online-netværksmøde. Thomas Eldblom og Andreas Rask Lundsgaard fra Pentia holder indlæg for gruppen.

Flere og flere forretningsprocesser og services bliver digitaliseret og både i det offentlige og private er der ingen tegn på, at det sløver ned i den kommende tid.

Ifølge digitaliseringsstyrelsen var over 80% af danskerne i 2020 tilfredse med de offentlige digitale løsninger og utallige undersøgelser viser at både forbrugere og virksomheder kræver velfungerende digitale løsninger og processer hos de firmaer de handler og samarbejder med.

Som en følge heraf har principperne bag den digitale platform været under rivende udvikling i de seneste år. Der bliver stillet høje krav til integrations- og udviklingshastighed og der tales meget om begreber som Composable, Headless, MACH, Experience Composition osv.

I denne session vil vi tale om CMS’ets og Sitecores rolle i en moderne digital arkitektur, samt introducere nogle af de begreber som flyver omkring ørerne på alle.

Vi vil slutteligt – støttet af cases – vise en tilgang til at flytte den aldrende platform til en moderne digital arkitektur og tilgang.

Om talerne

Thomas Eldblom er digital rådgiver og teknisk arkitekt med en lang historie i CMS- og digital platformsbranchen. Han var været CTO og partner i konsulentvirksomheden Pentia i en lang årrække.

Han har spillet en vigtig rolle i CMS-udviklingen både i kraft af hans del i det oprindelige udviklingsteam bag Sitecore samt den årrække han tilbragte i Sitecore som Technical Marketing Manager og Product Manager. I denne periode udviklede han blandt andet egenhændigt Helix – et sæt populære principper til udvikling af mere robuste og agile løsninger.

I den seneste tid har hans fokus ligget på rådgivning og udbredelse af principperne bag Composable DXP. Han har talt på adskillige konferencer og arrangementer verden over.

Andreas Rask Lundsgaard er partner og Business Development Director i den digitale konsulentvirksomhed Pentia. Andreas har arbejdet med digital transformation på ledelsesniveau af private og offentlige organisationer siden 2009.

Digital transformation handler i høj grad om ledelsens mindset ift kompetenceudvikling, uddelegering af ansvar og mandat, metodisk tilgang samt markedsforståelse. Andreas hjælper Pentias kunder med udarbejdelse af vision, roadmap, finansiering samt stakeholder management.

Andreas har arbejdet med Sitecore siden 2009, herunder den udvikling Sitecore har gennemgået de seneste år. Med tilkomsten af composable architecture og DXP, begynder topledelsen at se sine digitale kanaler som strategiske, hvorfor ledelsesmæssig understøttelse er central i Andreas’ daglige arbejde

Sidst, men ikke mindst er der rig mulighed for at få hjælp, sparring og inspiration til dine aktuelle udfordringer med Sitecore.

Dagsorden

13.00 Velkomst og siden sidst
13.05 Kort præsentation af hver deltager og aktuelle udfordringer
13.20 Deling af erfaringer, succeser og input til aktuelle udfordringer
13.45 Pause
14.00 Indlæg: Fra monolit til composable – CMS’ets rolle i den moderne digitale platform
15.00 Tak for i dag og på gensyn

Gratis prøvemøde

Tilmeld dig nedenfor eller tag fat i mødefacilitator Kurt Kragh SørensenKurt@IntraTeam.dk eller tlf. +45 4018 1655, hvis du er interesseret i et gratis prøvemøde. Der er kun få ledige pladser til mødet.

OBS: Konsulenter og leverandører har ingen adgang til netværket.

Ingen felter fundet.