Trin 7: Test din nye intranetnavigation

Hvis du ikke tester din menu baseret på dine kollegers højest prioriterede arbejdsopgaver på intranettet, risikerer du, at alt dit arbejde er spildt. Her er et forslag til, hvordan du kan teste.

Når du har fundet din navigation, skal du til alle dine højest prioriterede indholdselementer og funktioner beskrive en opgave.
Eks.:

  • Hvem er Peter Nielsens chef?
  • Hvor meget sukker er der i produkt X?

Du kan lave papkort med din navigation på og bede dine kolleger navigere sig ned i dine kort. Du skal så notere, hvor de går hen, og om det er det rigtige menupunkt nede i strukturen, som de vælger. Det er tungt, men lader sig gøre.

Værktøj til test af navigation

Vi vil vælge TreeJack fra Optimal Workshop, hvor du kan indtaste opgaverne fra dine højest prioriterede indholdselementer og funktioner. Du lægger også din navigation ind og specificerer, hvor i navigationen det rigtige svar findes.

Derefter tester du din navigation ved at lade et antal personer løse opgaverne. Systemet tager tid på løsningen af hver opgave, og om den bliver løst korrekt, opgivet eller der bliver fundet et forkert resultat, som, testpersonen tror, er det rigtige.

Så er der ikke noget i vejen med navigationen

Når navigationen er testet og evt. småfejl rettet, har du en navigation, som du kan stole på. Når du senere tester ovenstående opgaver på dine wireframes og til sidst på den færdige digitale arbejdsplads, ved du, at navigationen ikke fejler noget, og at noget andet drager medarbejderen i en forkert retning.

Alle trin

Mere om relancering af intranet eller den digitale arbejdsplads

Skal vi hjælpe dig med en holdbar menustruktur på dit intranet?

Flere artikler om relancering af intranet eller den digitale arbejdsplads

Jeg hører meget gerne dine kommentarer til denne artikel enten som en kommentar for neden eller en mail direkte til mig på Kurt@IntraTeam.dk

Bliv en del af vores online community