LEGO Koncernen vinder IntraTeamPrisen 2020

Af Anette Wittenberg, IntraTeam.

I IntraTeamPrisens 15-årige historik er det sjældent set, at to så direkte sammenlignelige kandidater tørner sammen i finalen. I år stod kampen mellem VELUX Gruppen og LEGO Koncernen. Begge globale og med stærke varemærker og samme vilkår som produktionsvirksomheder. Begge med nyligt lancerede intranet i høj kvalitet bygget direkte på Microsofts O365 SharePoint platform. Brugerne er mest tilfredse hos LEGO Koncernen, som derfor trækker det lange strå.

Med en score på mellem 50 og 63% i IntraTeams benchmark-undersøgelse ligger de to finalisters intranet blandt de absolut bedste såvel blandt respondenterne generelt som i forhold til tidligere vindere af IntraTeamPrisen.

De flotte benchmark-resultater skyldes for begges vedkommende et tålmodigt og imponerende stykke arbejde med involvering på tværs af organisationerne. VELUX Gruppen scorer generelt lidt højere i benchmarken primært på grund af en mere homogen ledelsesopbakning, et forbilledligt redaktørkorps og et nøk mere avanceret intranet governance.

Et er at opnå en høj score i en benchmark. Noget andet er at opnå samme resultat i en brugerundersøgelse. Det er langt fra en nem opgave at stille alle målgrupper tilfredse, og det er en anselig opgave at kortlægge og imødekomme deres behov på internationalt plan med mange geografiske lokationer tilsat et væld af forskellige lande- og arbejdskulturer.

Hos LEGO Koncernen er andelen af ansatte, der finder intranettet nyttigt og uundværligt højere end hos VELUX Gruppen, og derfor vinder LEGO Koncernen IntraTeamPrisen 2020.

LEGO Screendump

LEGO Web blev relanceret i efteråret 2019 som en af pionervirksomhederne i forhold til at anvende SharePoint platformen på bar bund; altså uden et færdigt leverandørprodukt ovenpå eller udpræget specialudvikling. Det skete i et tæt samarbejde mellem Allan Bau Madsen fra IT og Martin Sandgaard fra kommunikation som frontløbere.

Ambitiøs strategi

Omdrejningspunktet for LEGO Koncernens ”Full portal strategy” er inkludering af alle væsentlige brugervendte portaler med brugeroplevelsen og brugerrejsen som det primære fokusområde for kontinuerlig udvikling og forbedring. LEGO Web skal være hovedindgangen til det daglige arbejde. Der er allerede parallelløb mellem LEGO Web og Service Portal, og flere forbindelser og integrationer følger i forhold til andre portaler.

CIO, Henrik Amsinck udtaler: “The LEGO Intranet is THE place for keeping up with corporate news, finding services, get help and finding people in the organizational hierarchy. It is also where you build and maintain repositories for the teams in which you work and where you start your self-service. I use it every day…”

Brugervenlighed i fokus

”Det er meget tilfredsstillende og motiverende at opleve, at vores fokus på ”user experience” vejen bliver honoreret i form af øget brugertilfredshed, siger Allan Bau Madsen med titlen Product Owner, User Experience, Mobility & Portals”. ”Til formålet har vi opbygget et velfungerende team med forskellige kompetencer og samme mål i sigte. Vi er kommet et pænt stykke i forløbet, men det er tydeligt for os, at der stadig er en del at arbejde med, og vi fortsætter med snuden lige i sporet” tilføjer han.

Det er værd at bemærke, at der bliver sat handling bag ordene om en forbedret brugeroplevelse, idet der er to brugervenlighedseksperter tilknyttet teamet bag den digitale arbejdsplads.

Yammer hos LEGO Koncernen

For efterhånden mange år siden, lagde Martin Sandgaard vejen forbi et af IntraTeams netværksmøder og fortalte om sine spæde erfaringer med brugen af Yammer. Det blev taget i brug sådan lidt eksperimentagtigt og udviklede sig efterhånden til en vigtig kanal for intern kommunikation og videndeling – også blandt ledelsen.

”I dag har Yammer nået et niveau, hvor jeg med overbevisning kan sige, at det er en succes, fordi det er uundværligt. Med 500.000+ læsninger om måneden og en ”active user” rate på over 50, er det ganske enkelt ikke til at komme udenom, og Yammer bliver da også tænkt ind i enhver intern kommunikationsplanlægning og bruges til alt fra community-building over social engagement til LIVE global town halls med real-time dialog. ”, siger Martin.

Til baggrund for bedømmelsen ligger IntraTeams benchmarkmodel. Besvarelsen bliver verificeret af IntraTeam i en halvdagssession, og derefter bliver brugerne i en elektronisk spørgeundersøgelse bedt om at vurdere kvaliteten af deres intranet og digitale arbejdsplads.

I benchmarkundersøgelsen scorer LEGO Koncernen med 50% langt over gennemsnittet på 22%, og de ligger også i den høje ende, hvad angår resultatet af brugerundersøgelsen.

LEGO Graff


IntraTeam ønsker LEGO Koncernen et stort tillykke med IntraTeamPrisen 2020.

Oplev vinderens intranet på to af efterårets IntraTeam arrangementer:

  • Moderne intranet og digitale arbejdspladser den 6. oktober i Billund
  • Office 365 og SharePoint den 4. november i København

Forløbet

Konkurrencen om IntraTeamPrisen er åben, og alle er derfor velkomne til at stille op.

De tilmeldte besvarer vores benchmarkundersøgelse, som måler udnyttelsen i forhold til potentialet på den intranettet/digitale arbejdsplads. De bedste går videre i konkurrencen, og deres medarbejdere udfylder en lynhurtig brugerundersøgelse. Herefter besøger vi den bedste og følger op på, om alt er som beskrevet.

Tidligere års vindere af IntraTeamPrisen